Vi erbjuder föreläsningar inom områdena:


Elevledda utvecklingssamtal

Freinetskolan Mimer håller föreläsningar om elevledda utvecklingssamtal. Vi har drygt 10 års erfarenhet av elevledda utvecklingssamtal och är pionjärer i Sverige med den modell vi arbetar efter, där fler samtal pågår samtidigt. Vi har utbildat många pedagoger och skolledare genom åren. I föreläsningen berättar vi om hur samtalen går till både vad gäller förberedelser, genomförande och uppföljning. Vi tar också upp om vad man måste tänka på om man ska införa elevledda utvecklingssamtal, vilka fallgropar och hinder som kan uppstå och hur man kommer förbi dem. Vår modell för utvecklingssamtalen ser ut så att eleverna själva är ordförande i sina samtal från f-klass upp till åk 9. Redan som fem-åringar på förskolan håller de i en del av sina samtal själva. Fler samtal pågår samtidigt i rummet. Elev och förälder förbereder sig genom att hemma eller på skolan gå igenom utvärderingar och kommentarer från lärare. Lärare och elev har förberett sig i skolan genom att tillsammans utvärdera och sätta upp ämnesmål för eleven. Väl på skolan visar eleven arbeten hen är stolt över för föräldrarna. Läraren svarar på frågor och förtydligar vid behov. Under trepartssamtalet utformas de övergripande målen i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan. År 2014 genomfördes en omfattande kvalitetsutvärdering av samtalen på Mimer efter 10 år. Ni får ta del av resultaten från kvalitetsrapporten, som genomfördes av forskare, och vi berättar mer om hur vi förändrat och förbättrat samtalen ytterligare efter detta. Länk till rapporten:

http://igniteresearch.org/sv/elevledda-utvecklingssamtal-effekter-efter-fem-och-tio-ar/

Sokratiska samtal

Vi har mångårig erfarenhet av Sokratiska samtal från förskola till årskurs 9. Du får lära dig hur ett sokratiskt samtal går till och vi genomför ett eller flera samtal i gruppen. Efter kursen kan du hålla i ett sokratiskt samtal själv. På freinetskolan Mimer har vi deltagit i forskningsprojekt och givit ut två häften med våra samtal: "Våra bästa samtal" och "Fler eftertänksamma samtal". De finns att beställa i vår webshop. Mimers f.d rektor Ann Pihlgren har författat en bok om sokratiska samtal i undervisningen (2010, Pihlgren, Studentlitteratur)

Att arbeta med tema

Vi arbetar med tema i alla åldrar från förskola till årskurs 9. I föreläsningen varvas teori och praktik och du får lära dig hur ett tema byggs upp, genomförs och utvärderas från början till slut.Vårt arbetssätt är väl beprövat sedan skolan startades 1997 och finns beskrivet i diverse artiklar mm. Vi är aktuella i boken om Fritidshem, "FRITIDSHEMMET" (2011, Pihlgren) med ett kapitel om temaarbete på Freinetskolan Mimers fritidshem, samt i ett häfte om temaarbete från förskola till årskurs 9 som utges på Norna förlag inom kort.

Arbetslagsledare

Att vara arbetslagsledare; delegation, mandat, gruppers utveckling mm. Komkreta tips varvat med teori kring arbetslagsledarens funktion och uppdrag. 

PRISER FÖRELÄSNINGAR

2 timmar 9 000 kr

Halvdag 12 000 kr

Heldag 16 000 kr


Två dagar eller fler: enligt överenskommelse


Samtliga priser är exkl moms, exkl resersättning och ev. logi.