Freinetskolan Mimer är en fristående skola och förskola med drygt 200 barn i åldrarna 1-16 år. Vi har egen förskola, förskoleklass, fritidshem och skola årskurs 1-9. Som namnet avslöjar är skolan en freinetskola, och den franske pedagogen Célestin Freinets idéer om barns lärande ligger till grund för verksamheten .  Skolan startades år 1997, förskolan år 1998. År 2006 startade vi freinetskolan Hugin i Norrtälje, som numer är vår systerskola inom Mimer Akademien. Hugin och Mimer har tätt samarbete. Skolan är aktiv medlem i Freinetrörelsen i Sverige och mycket engagerad i de årliga nätverksträffarna  för Sveriges freinetskolor. Enheten drivs av all personal (cirka 27 stycken) i ett personalkooperativ och är en Idéburen skola, dvs all ev. vinst går tillbaka i verksamheten, ingen vinstutdelning sker. Skolan är medlem i friskolornas riksförbund.