Telefon, sjuk- och frånvaroanmälan. Anmäl till respektive arbetslag:

Förskolan

0176-558 81

F-1

2-3

0176-552 88, 

0176-169 36

4-6

7-9

0176-552 66

0176-558 82