Vi tar emot studiebesök.  

 Hör av er till expeditionen eller direkt till det arbetslag ni vill besöka.

Vårt program för studiebesök sträcker sig över en hel dag och innefattar följande punkter:

  • introduktion av rektor: organisation, freinetpedagogik
  • besök i verksamheten
  • guidning på enheten
  • en timmes föreläsning av pedagog på Mimer i ämne enligt överenskommelse med er (t ex Elevledda utvecklingssamtal, Tematiskt arbetssätt, Sokratiska samtal)
  • frågestund med pedagogerna

I priset ingår också lunch i vår eminenta matsal, fika med tilltugg för- och eftermiddag, kaffe/te under dagen samt kopieringsunderlag

 

Pris för studiebesök:

Grundpris för grupp (upp till 8 personer) 2200:-

plus pris/person 350:-

  

 Samtliga priser är exkl moms