Förbättringsförslag och klagomålshantering på Freinetskolan Mimer


Syftet är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet samt att ge vårdnadshavare större möjligheter att påverka. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och gränserna för detta.


Du är välkommen med dina synpunkter. I första hand vänder du dig muntligt till närmast berörd personal, till exempel mentor eller lagledare. Personalen utreder och meddelar dig om/hur åtgärd kommer att ske.


Ett skriftligt klagomål fylls i avsedd blankett (länk finns nedan)  och tas om hand av rektor och utreds i ledningsgruppen. Där avgörs vem som ska behandla frågan vidare. Klagomålet bokförs och besvaras skriftligt till den som framfört klagomålet inom 15 arbetsdagar. 


Självklart är vi även intresserade av positiva synpunkter, eftersom alla åsikter är en tillgång i vårt systematiska kvalitetsarbete.


Om du inte är nöjd med enhetens åtgärder kring ditt skriftliga klagomål kan du vända dig till huvudmannen: Styrelsen för Freinetskolan Mimers ekonomiska förening, Utvägen 25,  761 63 Norrtälje.

 

Länk till klagomålsblankett

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.